Podział białek

Najprościej można powiedzieć, że białka dzielimy na te, które pochodzą z roślin i te od zwierząt. Ale to nie jedyny podział białek. Białka dzielimy także w inny sposób, a mianowicie na białka proste i białka złożone. Do pierwszych należą albuminy, gluteliny, czy też protaminy. Natomiast białka złożone to między innymi lipoproteidy.

globulinaCzym są poszczególne rodzaje białek i czy podział białek jest potrzebny? Zacznijmy od albumin. Są to białka rozpuszczalne w wodzie, a także w rozcieńczonych roztworach soli. Występują powszechnie w przyrodzie. Znajdują się między innymi w surowicy krwi, w mleku, jajach, cz też w albuminamięśniach kręgowców, poza tym występują także w nasionach roślin strączkowych oraz zbóż. Na przykład w jęczmieniu, życie czy też pszenicy. Podział białek uwzględnia także globuliny. One z kolei są dla odmiany nierozpuszczalne w wodzie, ale rozpuszczać się mogą w roztworach soli. Do białek tych należy globulina surowicy krwi, czy też mleka. Z roślin białko to występuje w ziemniakach. Kolejne to gluteliny, które są  rozpuszczalne w rozcieńczonych roztworach kwasów i zasad.